Viktiga tips om bodelning

Bodelning kan inte alltid vara enkelt. Inte minst uppstår det fall där man inte vet om en bodelning måste göras eller inte. 

 Är det bara gifta som gör en bodelning? 

En av de vanligaste frågorna kring bouppdelning är vilka som faktiskt måste göra det och vilka som kan det. Ett vanligt misstag är att det enbart är något som personer i ett äktenskap kan göra. Men det är fler än gifta personer som har möjligheten till det. 

 Individer i ett samboförhållande kan till exempel begära en uppdelning av egendom. Här är dock betningen på begära. När ett par skiljer sig efter ett äktenskap måste en bodelning, enligt lagstiftning, ske. Men om det istället handlar om två sambos så finns inga krav. Däremot finns möjligheten att begära att en bouppdelning ändå ska ske, om någon av personerna känner att de vill det. 

 När det kommer till gifta pars situation, som vill skilja sig, finns det som tidigare nämnt andra förutsättningar. Gifta personer anses äga egendomen tillsammans, som en “gemensam individ”, liberalt uttryckt. Det här för att det finns ett krav på att dela upp sakerna om en skilsmässa sker. 

 Om så är fallet finns det ett antal saker att förhålla sig till. Bland annat äktenskapsförordet. Det här är något som vissa skriver innan de gifter sig, och ofta av olika anledningar angående bodelningsavtal. I praktiken innebär det dock att man som individ inför ett giftermål kan förtydliga att vid en skilsmässa kommer personen i fråga behålla det hen har skrivit upp. Ett konkret exempel är att den ena personen har en gammal bil från sin farfar som hen vill behålla till varje pris. Skrivs det upp i äktenskapsförordet, som sedan signeras av båda som gifter sig, är den bilen då säker vid en bodelning. 

Bouppdelning vid dödsfall 

Avslutade äktenskap och relationer är bra exempel på vanliga anledningar till bodelningar. Men ett ofrånkomligt exempel på det är döden. Dödsfall drabbar alla familjer och är en svår tid för många. Det som är lätt att glömma av är att egendomen måste delas upp. 

 Ett exempel kan vara om ens pappa avlider. Om ens mamma, eller pappans fru i ett annat eller efterhavande äktenskap, fortfarande är vid liv sker det på ett annat sätt. Men är det bara pappan som var kvar i livet kommer hans familjemedlemmar att få ta del av en bouppdelningen. Är frun eller en annan i ett äktenskap med pappan kommer det innebära att det inte innebära en bouppdelning. Däremot tar arvingar och eventuella personer i testamentet faderns “roll” i en kommande bouppdelnin