Fuktskada i hemmet

Fuktskador i hemmet är tyvärr ett relativt vanligt problem för husägare. Det betyder dock inte att det inte är ett allvarligt problem som bör tas itu med så snabbt som möjligt. Om en fuktskada lämnas obehandlad eller oupptäckt för länge så kan konsekvenserna bli oerhörda, först och främst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vad är en fuktskada?

Luften, både inomhus och utomhus, bär en särskild mängd fukt med sig. Beroende på omgivningen så är mängden fukt antingen högre eller lägre. Alla hus har vissa områden och vissa rum som är mer fuktbenägna än andra, vilket innebär att det finns en större risk för fuktskador i dessa områden. En fuktskada innebär i de flesta fall att mögel finns närvarande, och kommer många gånger också med en väldigt distinkt lukt.

Hur vet du att du har en fuktskada?

Som sagt, en fuktskada beror på att det är alldeles för fuktigt i det område där fuktskadan befinner sig. Denna fuktskada presenterar sig i de flesta fall på väggar, golv eller tak nära hörn och vrår i rummet. Det första tecknet på att du kan ha att göra med en fuktskada är att du ser mögel. Mögel är en bakterie som endast kan överleva i hög luftfuktighet. Det kan vara missfärgning på området tillsammans med bruna, gula, vita och svarta fläckar. Om du känner av en konstig eller obehaglig lukt i ditt hus så är detta ett tecken på att du förmodligen har mögel i närheten.

Hur tar du hand om en fuktskada?

Om du nu misstänker att du har en fuktskada i rummet så är det otroligt viktigt att lokalisera området så fort som möjligt. Hörn, vrår, bakom vitvaruprodukter och andra fuktiga områden är de vanligaste ställen där fuktskador uppstår och är därför de bästa områden att börja på. Så fort som fuktskadan är lokaliserad så rekommenderas man att ta kontakt med en specialist inom ämnet. Då detta är en allvarlig situation som kan kosta tusentals kronor om den inte tas itu med på rätt sätt, så är det bästa och säkraste alternativet att överlämna ansvaret till en professionell arbetare som har erfarenhet inom ämnet.

Hur kan du förhindra fuktskador?

Då fuktskador kan uppstå på många ställen i huset kan det många gånger vara svårt att fullt ut förhindra dessa problem. Dock så rekommenderas man att se till att dessa områden är ordentligt ventilerade och att det luftas med jämna mellanrum. Om fukten fortsätter att trivas så kan du köpa dig en stationär luftvärmepump som hjälper dig att reglera luftfuktigheten så att fukt, mögel och andra bakterier inte trivs i området.