Viktiga tips om bodelning

Bodelning kan inte alltid vara enkelt. Inte minst uppstår det fall där man inte vet om en bodelning måste göras eller inte. 

 Är det bara gifta som gör en bodelning? 

En av de vanligaste frågorna kring bouppdelning är vilka som faktiskt måste göra det och vilka som kan det. Ett vanligt misstag är att det enbart är något som personer i ett äktenskap kan göra. Men det är fler än gifta personer som har möjligheten till det. 

 Individer i ett samboförhållande kan till exempel begära en uppdelning av egendom. Här är dock betningen på begära. När ett par skiljer sig efter ett äktenskap måste en bodelning, enligt lagstiftning, ske. Men om det istället handlar om två sambos så finns inga krav. Däremot finns möjligheten att begära att en bouppdelning ändå ska ske, om någon av personerna känner att de vill det.  read more